Arbeidsconflict mediation

Arbeidsconflict mediation richt zich op het herstellen van verstoorde communicatie in werksituaties. 

Naast een duidelijke taakstelling, is goede communicatie tussen collega's onderling en tussen werknemer en werkgever van groot belang: het kan mensen motiveren en tot grote resultaten leiden. Is die communicatie verstoord, dan kan het voorkomen dat mensen in hun eigen overtuigingen blijven hangen en er samen niet meer uitkomen. 

De gevolgen hiervan kunnen ernstig zijn: (langdurig) ziekteverzuim, een beroep- en bezwarenprocedure of zelfs een rechtszaak waarbij hoge advocaatkosten gemaakt moeten worden. Door het vroegtijdig inzetten van arbeidsconflict mediation kunt u veel geld en ellende besparen.

Jeroen en Marijke waren twee collega's die met elkaar in een project moesten samenwerken. Zij verschilden qua werkstijl en konden elkaar regelmatig niet vinden in het werk dat zij gezamenlijk moesten oppakken. Hun verschil van mening over de manier waarop het werk in hun ogen aangepakt moest worden, liep zodanig op dat Jeroen en Marijke niet meer met elkaar konden communiceren. Door de toepassing mediation zijn zij in staat geweest om de draad weer op te pakken: ze hebben respect gekregen voor elkaars werkwijze, maar zijn ook tot het besef gekomen dat zij niet meer in een directe confrontatie met elkaar kunnen werken. Marijke en Jeroen hebben zelf, in overleg met hun leidinggevenden, afspraken gemaakt over een nieuw project waarin zij elkaars expertise konden waarderen en niet meer direct met elkaar samen hoefden te werken.