Arbeidsconflict mediation

Arbeidsconflict mediation richt zich op het herstellen van verstoorde communicatie in werksituaties. De gevolgen hiervan kunnen ernstig zijn: (langdurig) ziekteverzuim, een beroep- en bezwarenprocedure of zelfs een rechtszaak met hoge advocaatkosten. Door het vroegtijdig inzetten van arbeidsconflict mediation kan veel geld en ellende worden bespaard.

Als mediator van arbeidsconflicten word ik meestal benaderd door HR-adviseurs. Zij zien een verstoorde communicatie tussen bijvoorbeeld collega's onderling of tussen werknemer en werkgever en vragen de hulp van mij als een mediator. Als arbeids- en organisatiepsycholoog heb ik jaren lang bij de politie gewerkt. Het is deze achtergrond waardoor ik als geen ander weet wat er nodig is om een arbeidsconflict op te lossen.

Praktijkvoorbeeld: J. en M. waren twee collega's die met elkaar in een project moesten samenwerken. Zij verschilden qua werkstijl en konden elkaar regelmatig niet vinden in het werk dat zij gezamenlijk moesten oppakken. Hun verschil van mening over de manier waarop het werk in hun ogen aangepakt moest worden, liep zodanig op dat J. en M. niet meer met elkaar konden communiceren. Door mediation zijn zij in staat geweest om de draad weer op te pakken: ze hebben respect gekregen voor elkaars werkwijze, maar zijn ook tot het besef gekomen dat zij niet meer in een directe confrontatie met elkaar kunnen werken. M. en J. hebben zelf, in overleg met hun leidinggevenden, afspraken gemaakt over een nieuw project waarin zij elkaars expertise konden waarderen en niet meer direct met elkaar samen hoefden te werken.

Ziet u als HR-adviseur een arbeidsconflict, dan kom ik graag met u vrijblijvend in gesprek om te kijken wat ik kan betekenen.