Familie mediation

Bij familie mediation draait het er vooral om dat men elkaars keuzes leert te accepteren. 

Een sterke familieband kan een veilig gevoel geven: je weet dat je altijd op je familie kunt vertrouwen als er iets aan de hand is. Soms kan die familieband zo sterk zijn, dat deze de overhand krijgt. Als bijvoorbeeld de partnerkeuze van een familielid niet goed in de smaak valt bij de rest van de familie, kan dit voor vervelende en langdurige conflicten zorgen. Er wordt wel eens gezegd: vrienden kun je kiezen, familie heb je. 

Met familie mediation kunt u eraan werken om verstoorde relaties binnen uw familie op te lossen en van uw familie weer een veilige haven te maken.

Esther en Julia zijn twee zussen uit een groot gezin die het uitstekend met elkaar kunnen vinden. Zij zijn door hun karakters aan elkaar verbonden en doen daardoor heel veel samen. Esther en Julia delen lief en leed en kunnen gewoon niet zonder elkaar. Na vele jaren ontstaat er een conflict tussen hun beider partners. Dit loopt zo hoog op dat de spanning om te snijden is zodra zij met hun vieren zijn. Dat heeft uiteraard zijn weerslag op de twee zussen. Mediation heeft ertoe geleid dat de beide heren weer 'on speaking terms' kwamen. Goede vrienden zullen zij waarschijnlijk niet worden, maar omwille van Esther en Julia hebben zij de omgang met elkaar weten te normaliseren.

Binnen een familie spreken de ouders en de volwassen kinderen elkaar niet meer. De ouders hebben geen idee wat de oorzaak hiervan is. Zij hebben regelmatig bij de kinderen gepolst, maar een duidelijk antwoord kwam er niet. Het gevolg was dat zij jarenlang niet hebben gecommuniceerd en elkaar ook niet hebben ontmoet. 

De ouders en kinderen hebben met ondersteuning van de mediator het geschil kunnen uitspreken en kunnen bijleggen.