Groepsmediation

Groepsmediation is bijzonder geschikt voor teams waarin mensen samenwerken. 

In ieder team kunnen conflicten en spanningen ontstaan. Niet zelden is verstoorde communicatie hiervan de oorzaak. Groepsmediation pakt dit probleem aan door de leden van een team met elkaar in gesprek te brengen. Doel is om tot een gezamenlijke aanpak te komen die de communicatie weer tot normale proporties terugbrengt. Zo verbeteren de motivatie én de resultaten van een team! 

Zowel intakegesprekken met de individuele teamleden als bijeenkomsten met alle teamleden maken deel uit van een groepsmediation traject.

Praktijkvoorbeeld: Binnen een sportvereniging was reeds geruime tijd spanning aanwezig tussen de bestuursleden. Zij hadden door allerlei oorzaken een verstoorde relatie en konden daardoor niet goed meer functioneren. Enkele bestuursleden kwamen niet meer naar de vergaderingen, anderen wilden alleen op hun voorwaarden vergaderen. De voorzitter schakelde een mediator in om dit probleem te verhelpen. De mediator organiseerde eerst intakegesprekken met alle leden van het bestuur afzonderlijk. Na deze ronde bracht hij alle bestuursleden bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst kon ieder lid afzonderlijk zijn verhaal doen en er werd met respect naar elkaar geluisterd. Daarna is er constructief gezocht naar oplossingen voor het ontstane probleem; met als resultaat dat deze vereniging inmiddels weer geleid wordt door een gemotiveerd bestuur!