Mediation voor verenigingen

In verenigingsverband zijn vele vrijwilligers actief die ervoor zorgen dat de leden naar hartenlust hun hobby kunnen uitoefenen. 

Deze vrijwilligers worden vaak aangestuurd door een bestuur en/of commissies. In de regel gaat dat goed, maar soms kan er echter onenigheid ontstaan. De spanning tussen vrijwilligheid en vrijblijvendheid kan de basis zijn, maar soms kunnen personen gewoon niet met elkaar overweg. 

Groeit de onenigheid uit tot een conflict, dan kan speciale mediation voor verenigingen u helpen om uit de impasse te komen.

Binnen een voetbalvereniging hadden ouders kritiek op de manier waarop de trainer hun kinderen training gaf. Zij zagen vanaf de zijlijn dat de trainer geen overwicht had en dat hij daardoor geen sturing kon geven aan de kinderen om tot een goed resultaat te komen. Zo ontstond een conflictsituatie tussen deze ouders en de trainer van de club. Met goedkeuring van het bestuur is gestart met mediation. Door de ondersteuning van de mediator is de situatie tussen ouders en trainer bijgelegd en dit heeft ook nog eens positief bijgedragen aan de sfeer tussen de trainer en de kinderen.